Startpagina

Welkom bij Buurenhof Overasselt

Foto van de projectgroep Buurenhof
De projectgroep `Buurenhof` v.l.n.r. Caspar Pompe, Frans Wijnakker en Marcel Ruizendaal

De BuurenHof

Op 7 januari is de aftrap voor ‘De BuurenHof’ gegeven. De initiatiefnemers Frans Wijnakker, Caspar Pompe en Marcel Ruizendaal presenteerden hun ideeën voor nieuwbouw huur- en koopwoningen aan genodigden, die reeds hadden aangegeven interesse te hebben. Sindsdien is er veel gebeurd. Bij aanvang hebben wij veel tijd gestoken en ook veel tijd van u gevraagd, om u te informeren en om van u te horen of onze ontwerpen passen op uw wensen. We hadden het gevoel dat we aantrekkelijke bungalowtjes konden ontwikkelen. Ons eerdere plan was wijds opgezet met grondgebonden geschakelde bungalowtjes, in lijn met de woonwensen van de belangstellenden.

Alles veranderde ….

Op donderdag 19 april hebbende de vertrekkende wethouders Laurant en Van den Berg een informatieavond over het werklandschap georganiseerd. Daar is al iets gezegd over de wijzigende inzichten van deze wethouders over het woningbouwplan. Men wilde bij nader inzien toch minder ruimte beschikbaar stellen voor woningbouw.

Een nieuw compact plan (zie link hieronder)

Op basis van nieuwe inzichten van de gemeente  is een nieuw woningbouwplan in de vorm van een compact complexje uitgewerkt. Op relatief korte termijn hebben we dit nieuwe plan met 9 woningen in één complex uitgewerkt. Het plan is inmiddels doorgerekend en afgeprijsd door de aannemer.

Buurenhof_Wooncomplex plattegrond_180508

Het compacte woonblok kan nu in ieder geval zo gepositioneerd worden dat de door de gemeente gewenste zichtlijnen behouden blijven. Er ontstaat meer afstand tot de detailhandel. De geluidsbelasting vanuit de detailhandel wordt zodoende beperkt.

Haalbaarheid en Planning

Het is zoals eerder aangegeven in deze ‘overspannen’ bouwmarkt nagenoeg onmogelijk, een plan te ontwerpen, door te rekenen, te financieren en te verkopen binnen 3 of 4 maanden. Maar er is door de benaderde aannemer hard gewerkt en een haalbaar project is in zicht. De prijs die we gekregen hebben, vormt met onze stichtingskosten een bijna sluitend geheel (maar nog niet helemaal). Met name de installaties zijn nog niet goed uitgewerkt en doorgerekend (gasloos bouwen). Op basis van de “Gegevens bouwplan” (zie onder) zou de gemeente een grondprijs opgeven. Dan kunnen wij de uiteindelijke stichtingskosten bepalen zodat we een definitieve uitspraak over de haalbaarheid kunnen doen.

We hebben ook overleg met woningbouwcorporatie Oosterpoort. Die is bereid de sociale huurwoningen over te nemen. Maar de overnameprijs die Oosterpoort biedt is niet kostendekkend. Daardoor is de haalbaarheid nog net niet rond, maar zoals gezegd; we werken aan een oplossing. Als alles meezit zou de bouw mogelijk nog eind 2018 kunnen starten waarmee de oplevering eind 2019 wordt voorzien.

Gegevens bouwplan

Het plan past ruimschoots binnen het bouwvlak zoals op de plankaart is aangegeven (footprint bouwblok ca 20m x 24m, perceel: 28m x 34m). Het plan bestaat uit 4 begane grond woningen met eigen tuin (Vrije sector of koop) en 5 sociale huurwoningen op de verdieping (evt. 4 voor de corporatie). De ontwerpuitgangspunten voor de begane grondwoningen zijn gelijk aan die van de eerdere bungalowtjes. De woningen zijn gasloos, voorzien van triple-beglazing, vloerverwarming en warmtepompboilers en derhalve nagenoeg energieneutraal. Nul-op-de-meter kan worden bereikt door toevoeging van een PV-cellen.

Voorbehoud gemeente

Vanuit onze belangstellenden voor koopwoningen is bezorgdheid geuit, wat betreft dat de vestiging van een supermarkt en cateringbedrijf – waarvan de bevoorrading aan de achterzijde plaatsvindt (dat is de zijde van de woningen) – wat mogelijk te veel geluidsoverlast kan opleveren voor het woonblok. De gemeente pakt de mogelijke overlastproblematiek nu serieus op en heeft aangegeven dat er eerst duidelijkheid over mogelijke overlast vanuit de detailhandel moet zijn, alvorens zich te verbinden aan de woningbouw.

Voortgang

Daarom informeren wij u bij deze over het temporiseren van het gewijzigde woningbouwplan. Tegelijk werken we er aan de puntjes op de i te zetten en u de gelegenheid te geven te reageren op het nieuwe plan.

Frans Wijnakker

Caspar Pompe – 06 5252 5935

Marcel Ruizendaal  – 06 2709 6693